Grøn omstilling

Hvordan kan virksomheden opnå succés med grøn omstilling som led bæredygtig udvikling?

Unik Consult tilbyder konsulentbistand til bl.a. at:

  • Sætte fokus på FN’s verdensmål
  • Reducere klimaaftrykket
  • Fremme cirkulær økonomi og minimere affald
  • Mindske miljøbelastninger
  • Implementere mærkningsordninger og certificeringer


Kom godt i gang med grøn omstilling – helt enkelt:

 

Læs om tilskudsmuligheder fra SMV:Grøn 2.0, SMV:Grønne kompetencer og CO2-puljen.

Kontakt Unik Consult for en uformel snak og et tilbud.