CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) handler om hvordan virksomheden kan agere samfundsmæssigt ansvarligt ved fx at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc.

Unik Consult tilbyder konsulentbistand med fokus på at:

Kontakt Unik Consult for en uformel snak og et tilbud.