ISO-standarder

Hvordan kan virksomheden systematisk implementere ISO-standarder  mhp. at skabe et effektivt ledelsessystem?

Unik Consult tilbyder konsulentbistand til bl.a. at:

  • Fastlægge politikker, mål og planer for virksomheden
  • Kortlægge og beskrive processer i virksomheden
  • Håndtere afvigelser og sikre løbende forbedringer
  • Planlægge og gennemføre intern audit og ledelsens evaluering

 

Unik Consult har erfaringer med bl.a. kvalitetsledelse (ISO 9001), miljøledelse (ISO 14001),  arbejdsmiljøledelse (ISO 49001) og fødevaresikkerhed/drikkevandssikkerhed (ISO 22000) og IT-sikkerhed (ISO 27001).

Kontakt Unik Consult for en uformel snak og et tilbud.