ISO-standarder

Hvordan kan virksomheden skabe et effektivt ledelsessystem, der understøtter implementering af ISO-standarder med fokus på bæredygtig udvikling?

Unik Consult tilbyder konsulentbistand til bl.a. at:

  • Fastlægge politikker, mål og planer for virksomheden
  • Kortlægge og beskrive processer i virksomheden
  • Håndtere afvigelser og sikre løbende forbedringer
  • Planlægge og gennemføre intern audit og ledelsens evaluering

 

Kom godt i gang med ISO-certificering:

 

Unik Consult kan bistå med implementering af bl.a. ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 14001 (miljøledelse), ISO 45001 (arbejdsmiljøledelse) og ISO 27001:2017 (informationssikkerhed).

Kontakt Unik Consult for en uformel snak og et tilbud.