ISO-standarder

Hvordan kan virksomheden understøtte bæredygtig udvikling med implementering af ISO-standarder?

Unik Consult hjælper virksomheder ift. ISO-standarder med bl.a. at:

  • Fastlægge politikker, mål og planer 
  • Kortlægge og beskrive nødvendige processer
  • Håndtere afvigelser
  • Sikre løbende forbedringer
  • Planlægge og gennemføre interne audits og ledelsens evaluering

 

Unik Consult kan bistå med implementering af bl.a. ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 14001 (miljøledelse), ISO 45001 (arbejdsmiljøledelse), ISO 22000 (drikkevandssikkerhed) og ISO 27001 (informationssikkerhed).

Unik Consult anbefaler at starte med en foranalyse – Foranalyse ang. ISO-standarder

Foranalysen er et godt afsæt for et videre forløb med workshops og konsulentbistand ifm. ISO-standarder.

Kom godt i gang med ISO-standarder – helt enkelt!

Kontakt Unik Consult for en uformel snak og et tilbud.