ISO-certificering

ISO-certificering handler om hvordan virksomheden kan implementere et ledelsessystem baseret på ISO-standarder indenfor områder som kvalitetsledelse (ISO 9001), miljøledelse (ISO 14001), arbejdsmiljøledelse (ISO 45001), drikkevandssikkerhed (ISO 22000), og informationssikkerhed (ISO 27001).

Unik Consult tilbyder konsulentbistand med fokus på at:

Kontakt Unik Consult for en uformel snak og et tilbud.