Lean

Hvordan kan virksomheden understøtte bæredygtig udvikling med effektiv anvendelse af Lean?

Unik Consult hjælper virksomheder ift. lean med bl.a. at:

  • Optimere processer ift. det som skaber kundeværdi
  • Sætte fokus på at reducere spild og højne kvalitet
  • Understøtte problemløsning og skabe løbende forbedringer
  • Styrke planlægning og reducere brandslukning
  • Tilrettelægge effektive tavlemøder fysisk og online

 

Unik Consult anbefaler at starte med en foranalyse – Foranalyse ang. lean

Foranalysen er et godt afsæt for et videre forløb med workshops og konsulentbistand ifm. lean.

Kom godt i gang med lean – helt enkelt!

Kontakt Unik Consult for en uformel snak og et tilbud.