Persondata

Persondata handler om hvordan virksomheden kan få styr på persondatareglerne (GDPR – General Data Protection Regulation), så virksomheden undgår at komme i risikozonen i forhold til kundernes forventninger og myndighedernes krav.

Unik Consult tilbyder konsulentbistand med fokus på at:

Kontakt Unik Consult for en uformel snak og et tilbud.