Persondata

Hvordan kan virksomheden understøtte bæredygtig udvikling med sikker håndtering af persondata?

Unik Consult hjælper virksomheder ift. persondata med bl.a. at:

  • Kortlægge persondata 
  • Implementere persondataforordningens krav
  • Vejlede om god adfærd ifm. håndtering af persondata
  • Opsætte sikkerhed ifm. persondata
  • Tilrette en løbende drift, som sikrer overensstemmelse med persondataforordningen

 

Unik Consult anbefaler at starte med en foranalyse – Foranalyse ang. persondata

Foranalysen er et godt afsæt for et videre forløb med workshops og konsulentbistand ifm. persondata.

Kom godt i gang med persondata – helt enkelt!

Kontakt Unik Consult for en uformel snak og et tilbud.