Personprofiler

Hvordan kan virksomheden understøtte bæredygtig udvikling med personprofiler ifm. rekruttering og fastholdelse af de ansatte?

Unik Consult hjælper virksomheder ift. personprofiler med bl.a. at:

  • Kortlægge de ansattes personprofiler
  • Kortlægge teamprofiler
  • Tilbyde individuel  coaching og teamcoaching
  • Styrke indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse af ansatte til opgaver og teams

 

Unik Consult anbefaler at starte med en foranalyse – Foranalyse ang. personprofiler

Foranalysen er et godt afsæt for et videre forløb med workshops og konsulentbistand ifm. personprofiler.

Kom godt i gang med personprofiler – helt enkelt!

Kontakt Unik Consult for en uformel snak og et tilbud.