Personprofiler

Hvordan kan virksomheden optimere løsning af opgaver og projekter ved anvendelse af personprofiler ifm. med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere?

 

Unik Consult tilbyder konsulentbistand til bl.a. at:

  • Kortlægge personprofiler og følge op med individuel coaching
  • Kortlægge teamprofiler og følge op med teamcoaching
  • Inddrage ledelse og medarbejde i en dialog om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere til opgaver og teams.

 

Kontakt Unik Consult for en uformel snak og et tilbud.