Drift

fasthold bæredygtighed i daglig praksis

Bæredygtig drift handler om hvordan virksomheden kan fastholde bæredygtighed i virksomhedens daglige virke, samt iværksætte løbende forbedringsindsatser indenfor bæredygtighed.

Unik Consult tilbyder konsulentbistand med fokus på at:

Kontakt Unik Consult for en uformel snak og et tilbud.