Drift

Hvordan kan virksomheden opnå effekter i daglig drift med fokus på bæredygtighed?

Unik Consult faciliterer virksomheden omkring drift med bl.a. følgende:

 • Planlægge og udføre driftsopgaver med fokus på bæredygtighed med afsæt i bl.a.
  • Driftsløsninger baseret på en cirkulær forretningsmodel
  • Håndtering af producentansvar
  • Kortlægning af CO2-udledninger og reduktionsmuligheder
  • Reduktion af miljøpåvirkninger
 • Håndtere driftsrisici
 • Inddrage driftsinteressenter
 • Styrke informationssikkerhed ifm. driften


Kom godt i gang med drift med fokus på bæredygtighed – helt enkelt!

Kontakt Unik Consult for en uformel snak og et tilbud.