Strategi

Hvordan kan virksomheder lægge en strategisk kurs med fokus på bæredygtighed?

Unik Consult faciliterer virksomheder omkring strategi med bl.a. følgende:

 • Udarbejde en strategi med fokus på bæredygtighed og strategiske indsatser med afsæt i bl.a. 
  • FN’s verdensmål
  • Global Compact (FN)
  • CSR (Corporate Social Responsibility) 
  • ESG (Environment, Social og Governance)
  • CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
  • ESRS (European Sustainability Reporting Standards)
  • CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)
 • Inddrage strategiske interessenter
 • Håndtere strategiske risici
 • Styrke informationssikkerhed ifm. strategien
 

Kom godt i gang med en strategi med fokus på bæredygtighed – helt enkelt!

Kontakt Unik Consult for en uformel snak og et tilbud.

8. Strategi