Projekter og fundraising

Hvordan kan virksomheden planlægge og gennemføre succésfulde projekter, der skaber positive forandringer og effekter i praksis?

Unik Consult tilbyder konsulentbistand til bl.a. at:

  • Afdække virksomhedens styrker og udviklingspotentialer i forhold til at gennemføre projekter
  • Fastlægge projektmodel og -værktøjer for virksomhedens projektaktiviteter
  • Gennemføre og evaluere projekter
  • Søge projektfinansiering via fonde og puljer


Kontakt Unik Consult for en uformel snak og et tilbud.